แจ้งปิดระบบ!
  • ระบบเว็บไซต์จะปิดการให้บริการ  เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
    ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ในเวลา 11.00 น. - 14.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการทราบ
  • แจ้งการเปลี่ยน Domain การเข้าใช้งานระบบ จาก http://www.hpc4.go.th/bse เป็น http://www.hpc.go.th/bse
    ตั้งแต่ 1 กุมภาพัน 2560 เป็นต้นไป
    ข่าวใหม่
  • ตรวจสอบและลงข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ที่มีผล Dx ให้ครบถ้วน The Must ได้แก่ การวินิจฉัย ปีที่วินิจฉัย ,Staging ,ขนาดก้อนวัดจาก Biopy,ความสม่ำเสมอของการ BSE โดยดูจากสมุดบันทึกการตรวจเต้านม ในรอบ 12 เดือนก่อนหน้าการวินิจฉัย
  • กรณีที่มีการเสียชีวิต ให้ระบุปีที่เสียชีวิตและสาเหตุการเสียชีวิต
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
น.พ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ ,ศ.พ.ญ.คุณหญิงสำอางค์ คุรุรัตน์พันธ์ ,นพ.วัลลภ ไทยเหนือ วันที่ 28 พ.ค.55
Click ที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด
22 21 พค.61 ประชุมเพื่อดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม Phase 2 ที่ Golden City จ.ระยะอง
21. 14 มี.ค.61 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังโครงการสืบสานฯ ที่ รร.เชียงใหมแกรนด์วิว
20. 19 กพ. 61 ประชมเยี่ยมเสริมพลังโครงการสืบสาน ที่ สุนีย์ แกรนด์โฮเต็ล
19. 13-14 กค 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสืบสานฯ ความสำเร็จของโครงการผู้สืบสานคือหัวใจ ดุสิตธานี หัวหิน
18. 11 ม.ค.60 ประชุมโครงการสืบสานฯ ที่ สสจ.ชลบุรี
17. 28 ธ.ค.59 เยี่ยมเสริมพลัง ระดับตำบลในจังหวัดเชียงราย (รพ.สต.นางแล และ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ดอยตุง)
16. 26-27 ธ.ค.59 ประชุมกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือที่โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ต เชียงราย
15. 19-20 ธ.ค.59 ประชุมกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ Greenery Resort เขาใหญ่
14. 15-16 ธ.ค.59 ประชุมกลุ่มจังหวัด ภาคกลางที่โรงแรมมณีจันทร์ จ.จันทบุรี
13. 8 ธ.ค.59 เยี่ยมเสริมพลังจากมูลนิธิถันยรักษ์ มาที่จังหวัดราชบุรี
12. 20-21 พ.ย.59 ประชุมโครงการสืบสานฯ โรแมนติค รีสอร์ต แอนด์ สปา เขาใหญ่ นครราชสีมา
11. 25 ก.ค.59 ประชุมโครงการสืบสานฯ ที่โรงแรม มิราเคิล
10. 15 มี.ค.59 ประชุมโครงการสืบสานฯ เขต 1 ที่ รพ.ลำปาง
9. 1 มี.ค..2559 ประชุมโครงการสืบสานฯ ห้องประชุม กรมอนามัย
8. 19 ต.ค..2558 ประชุมโครงการสืบสานฯ ณ.ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช เฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราชปิยมหาการุณย์
7. 22 มิ.ย.2558 ประชุมโครงการสืบสานพระราชปณิธานฯ Greenery Resort ปากช่อง นครราชสีมา
6.  7 มิ.ย.2558 Breast Ultrasound Images
5. 21 พ.ค.2558 การอบรม Target Breast Ultrasound ให้แก่ แพทย์/พยาบาล/นักรังสีการแพทย์ ที่โรงพยาบาลราชบุรี
4. 18 มี.ค. 2558 การประเมินประสิทธิผลภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ฯ รร.มิราเคิล 30-31 มี.ค.58
3. 18 ธ.ค. 2556 การประชุมโครงการสืบสานที่ Royal River - Download Files ที่นำเสนอในการประชุม
2. 1 ธ.ค. 2556 องค์ความรู้มะเร็งเต้านม (เรียบเรียงโดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล)
1. 28 พ.ค.2555 Soft Openning โครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านม
Visual Guide to Breast Cancer :

Reviewed by Sujana Movva, MD on August 21, 2013

จาก Web site : www.webmd.com