แบบสอบถาม

Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับโอน-ย้าย/สมัครงาน

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วันที่ 2018-07-12
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วันที่ 2018-07-04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วันที่ 2018-06-21
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วันที่ 2018-05-21
ศูนย์อนามัยที่ 5 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น วันที่ 2018-02-23

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนผู้เข้าชม